Archief Gooi en Vechtstreek

U bent hier: Home Over Archief Gooi en Vechtstreek Privacyverklaring en het verwerken van persoonsgegevens volgens de AVG

Privacyverklaring en het verwerken van persoonsgegevens volgens de AVG

Archief Gooi en Vechtstreek beheert archieven van overheidsorganisaties en particuliere archieven van onder meer verenigingen, stichtingen, kerken, scholen, bedrijven en personen uit de regio.

Voor de uitvoering van onze taken verwerken wij persoonsgegevens. Daarbij maken wij onderscheid tussen uw persoonsgegevens en persoonsgegevens die voorkomen in overgedragen archieven.

Uw persoonsgegevens en onze dienstverlening
Bij een bezoek aan onze website of de studiezaal, of voor het opvragen van stukken en onderzoeksvragen voorziet u ons van persoonsgegevens zodat we u goed van dienst kunnen zijn. Bijvoorbeeld uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook uw IP-adres als u onze website bezoekt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens beschikbaar stelt en nemen daarbij de privacywetgeving (AVG) in acht. De persoonsgegevens die wij registreren bij het aanvragen van stukken worden na een jaar verwerkt tot anonieme bezoekersstatistieken.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen in te zien door personen die daartoe geautoriseerd zijn uit hoofde van hun functie. Wij delen uw gegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw persoonsgegevens en onze website
De via deze website verkregen persoonsgegevens worden tot een minimum beperkt en alleen gebruikt op de wijze zoals omschreven in deze privacyverklaring.

De website van Archief Gooi en Vechtstreek wordt ondersteund door WordPress. Zoals op de meeste websites, worden anonieme bezoekersstatistieken bijgehouden om het functioneren van de website te verbeteren. Hiervoor wordt nog gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit is een dienst van Google waarbij Google cookies plaatst om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Voor meer informatie hierover, zie: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Cookies worden op uw computer bewaard totdat u alle tijdelijke bestanden wist.

De privacy policy van WordPress vindt u hier: https://automattic.com/privacy/

Social media: op onze website staan plug-ins naar Facebook en Twitter. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop deze platforms omgaan met persoonsgegevens en verwijzen daarvoor naar de desbetreffende privacy statements.

Persoonsgegevens in onze archieven
Een groot deel van de archieven die beheerd en bewaard worden door Archief Gooi en Vechtstreek is openbaar toegankelijk. Voor een klein deel zijn openbaarheidsbeperkingen vastgesteld. In dat geval zijn deze archieven of archiefstukken niet (online) te raadplegen. Vaak heeft de beperkte openbaarheid te maken met de bescherming van de privacy van betrokkenen die voorkomen in de archiefstukken.

Archief Gooi en Vechtstreek hanteert passende maatregelen en procedures om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Archiefstukken die algemene persoonsgegevens bevatten, zijn in principe gewoon raadpleegbaar. Voorop staat dat de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen niet wordt geschaad.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u alsnog inzage vragen van beperkt openbare stukken op onze studiezaal.

Recht van inzage
Indien u wilt weten welke persoonsgegevens van u worden vastgelegd in de bezoekersadministratie, dan kunt u daartoe een verzoek indienen (recht van inzage). U kunt ook vragen om uw gegevens uit onze bezoekersadministratie te laten verwijderen indien daarvoor gegronde redenen zijn. Mochten wij uw gegevens in de bezoekersregistratie onjuist of onvolledig hebben vastgelegd, dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te wijzigen. Voor een nadere toelichting op deze rechten verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overgedragen archieven
Voor persoonsgegevens die in overgedragen archieven voorkomen gelden een aantal rechten niet. Zo kunt u geen persoonsgegevens laten verwijderen uit overgedragen archieven en geldt het recht van inzage niet onverkort. Ook is het niet mogelijk om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen. In het laatste geval kunt u wel uw eigen lezing laten toevoegen (Zie artikel 45 Uitvoeringswet AVG).

Kopie identiteitsbewijs
Voor het bevestigen van uw identiteit kunnen wij u vragen naar een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Hoe een veilige kopie gemaakt kan worden, vindt u op Rijksoverheid.nl. We kunnen u ook vragen om aanvullende informatie met betrekking tot uw verzoek. Binnen vier weken krijgt u een reactie.

Vragen over privacyrechten?
Uw verzoeken en eventuele vragen over ons privacybeleid kunt u per e-mail richten aan info@archiefgooienvechtstreek.nl. Voor meer algemene vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze gemeenten kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van Hilversum.

Inloggen
Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×