Archief Gooi en Vechtstreek

U bent hier: Home Over Archief Gooi en Vechtstreek Openbaarheid van archieven

Openbaarheid van archieven

De meeste archieven die u op deze website vindt zijn openbaar en voor iedereen ter inzage. Voor een klein deel gelden beperkingen op de openbaarheid, met name vanwege privacygevoelige informatie over nog levende personen.

Indien voor archiefmateriaal beperkingen gelden op de openbaarheid, staat dit vermeld bij de desbetreffende inventarisnummers. Wilt u dit archiefmateriaal toch inzien? Dan kunt u een verzoek tot inzage indienen zoals hieronder beschreven.

Procedure inzageverzoek

Er zijn twee mogelijkheden, afhankelijk van het type archief, om onder voorwaarden toch inzage te krijgen in archief waarop een openbaarheidsbeperking rust. Dat kan als het belang van de beperking niet opweegt tegen het belang van de raadpleger.

  1. Bij overheidsarchieven:
    Toestemming voor inzage moet worden gevraagd aan de archivaris. In dit geval is dit aan de archivaris gemandateerd door een besluit van het toepasselijk college of bestuur.
  2. Bij particuliere archieven:
    Toestemming voor inzage moet worden gevraagd aan de eigenaar – of aan de archivaris indien de eigenaar die bevoegdheid aan de archivaris heeft overgedragen. De medewerkers van de archiefdienst weten tot wie u zich moet richten om toestemming voor inzage te vragen. U dient deze toestemming schriftelijk te ontvangen (en te tonen).

U moet uw aanvraag altijd schriftelijk motiveren. Voor verzoeken tot inzage dient u gebruik te maken van dit formulier, dat de afwegingscriteria voor inzage van beperkt openbaar archief bevat (Archiefwet, art. 15 lid 1; Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, art. 24).

Als de toestemming is verkregen moet de aanvrager zich altijd identificeren in de studiezaal. Wanneer de archivaris in het geval van overheidsarchief besluit geen toestemming voor inzage te verlenen, kunt u gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders dat hiervan zorgdrager is.

Na het verkrijgen van toestemming gelden de volgende regels:

Wilt u meer weten over (beperkte) openbaarheid van archieven? Bekijk de factsheet Waarom mag ik deze bron niet inzien?

Inloggen
Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×