Archief Gooi en Vechtstreek

U bent hier: Home Hulpmiddelen bij onderzoek Hoe vind ik personen? Hoe zoekt u in de database Personen?

Hoe zoekt u in de database Personen?

Achternaam Hier geen tussenvoegsel invullen. Deze zijn niet meegenomen in de indexering.
patroniem of vadersnaam Een naam die aangeeft hoe de voornaam van de vader van de persoon heette.
  Namen kunnen heel verschillend geschreven worden terwijl het toch om dezelfde persoon gaat. Maak daarom gebruik van jokertekens: * voor nul, één of meer karakters en ? voor één karakter. Als u zoekt op Christia?n, vindt u zowel Christiaan als Christiaen. Als u zoekt op Pie*er vindt u zowel Pieter als Pietter.
Geslacht Man, vrouw of onbekend
Rol Geeft een aantal zaken aan: de rol in de akte, maar ook de titel, functie, beroep en/of relatie tot andere personen in de akte. Te denken valt aan: aangekomene, vertrokkene, koper, dopeling, overledene, bruid, debiteur, crediteur, comparant, gedaagde, getuige, erfgenaam, heer van… , deurwaarder, buurmeester, schepen, dochter, vader, belendend eigenaar, e.a.
soort akte Kan bijvoorbeeld zijn: doop, huwelijk, huwelijksvoorwaarden, begraven, voogdbenoeming, testament, boedelscheiding, verkoop, schuldbekentenis, aanzegging, verkoop, transport, rechtszitting, machtiging, hypotheek, indemniteit e.a.

Als u zoekt, krijgt u eerst een resultatenpagina. Klik het resultaat aan dat u zoekt en u krijgt de detailpagina. Van de detailpagina kunt u doorklikken op de link ‘Naar akte’. Dan vindt u wisselende informatie, afhankelijk van het soort akte.

ID Dit is het unieke identificatienummer van de akte. Als u in het zoekscherm bij ‘zoekwoorden’ op dit nummer zoekt, krijgt u alle personen te zien die in deze specifieke akte voorkomen.
Plaats Hier staat de plaatsnaam genoemd in de akte, bijvoorbeeld wonende te … . Dit is dus niet de plaats waar de akte is opgemaakt.
Soort Kan bijvoorbeeld zijn: doop, huwelijk, huwelijksvoorwaarden, begraven, voogdbenoeming, testament, boedelscheiding, verkoop, schuldbekentenis, aanzegging, verkoop, transport, rechtszitting, machtiging, hypotheek, indemniteit e.a.
Aktebenoeming Als dit veld gevuld is, wordt hier nadere informatie over het onderwerp van de akte gegeven. Als het soort bijvoorbeeld een transport is, kan bij aktebenoeming aangegeven staan of het hier om land, een huis, een bakkerij e.d. gaat. Bij benoemingen kan hier aangegeven staan in welke functie de persoon benoemd wordt, bijvoorbeeld kerkmeester, buurmeester of molenmeester. Het hangt dus van het soort akte af, welke informatie bij aktebenoeming te vinden is.
Datum document datum van de akte
Folionummer Het bladnummer in het archiefstuk waarin de akte is opgenomen.
nota bene Hier kunnen relevante opmerkingen staan. Bij akten van indemniteit staat hier aangegeven waarvandaan de persoon gekomen is of waarnaartoe de persoon vertrokken is.

Bij de detailweergave van de akte kunt u vervolgens doorklikken naar het archiefstuk waarin de akte is opgenomen door op de link ‘Naar bron’ te klikken. Daar staan de nadere gegevens van het archiefstuk waaruit de akte afkomstig is.

Inloggen
Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×