Archief Gooi en Vechtstreek

U bent hier: Home Over Archief Gooi en Vechtstreek Overheidsarchieven en archieftoezicht

Overheidsarchieven en archieftoezicht

Advies en Toezicht

Wat houdt de advies- en toezichttaak van de archivaris in hoofdzaak in?
Toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften bij gemeenten en andere lagere overheden ten aanzien van het informatiebeheer. Advisering over de inrichting van het informatiebeheer, onder andere door het aanreiken van handreikingen en instrumenten.

Beleid, Normen, aanleverspecificaties

In het Beleid archieftoezicht vvan Archief Gooi en Vechtstreek staan het wettelijk kader en de uitgangspunten van het archieftoezicht. In de generieke Normen goede, geordende en toegankelijke staat van informatie geven we concreet aan waarin de beheeractiviteiten wat betreft informatie tenminste moeten resulteren.  

Voor digitale informatie zijn de Normen concreet uitgewerkt in onze Specificatie van aan te leveren informatie voor opname in de e-depotvoorziening Voor de inhoudelijke beschrijving van informatie werkt de archiefdienst met een informatiemodel (ofwel metadataschema). 

Er wordt periodiek uitvraag gedaan naar oordeel en wensen over de uitvoering van de advies- en toezichttaak, laatstelijk medio 2021. 

Speerpunten Archieftoezicht 2022 bij Archief Gooi en Vechtstreek

Bij de toezichtronde van het archief begin 2022 wordt op twee onderwerpen uitgebreider uitvraag gedaan en gerapporteerd: 

Toetsingskader met onderdelen 0-10 

Op alle opgesomde onderdelen 0-10 moet het beheer ook wettelijk op orde zijn, om aan de Normen te kunnen voldoen. Dat geldt voor de niet-overgebrachte, maar ook voor de overgebrachte informatie.  Voor de risicovolle beheerhandelingen (6 vervanging, 7 migratie/conversie, 8 informatiebeheer bij taakwijziging, 9 selectie en vernietiging, 10 overbrenging en beschikbaarstelling) hanteren beide archiefdiensten een regeling of richtlijn. 

Voor een overzicht van de scores van bij het Streekarchief aangesloten overheden op de onder opgesomde onderdelen over 2018-2021, zie hier. 

Inrichting van het informatiebeheer 

Beleid en organisatie > 

Bewaarstrategie > 

Schema van metagegevenselementen > 

Geordend Overzicht > 

Kwaliteitssysteem > 

Archiefruimten en archiefbewaarplaatsen > 

Richtlijnen en regelingen voor risicovolle beheerhandelingen 

Digitale vervanging van papieren informatie > 

Migratie en Conversie > 

Informatiebeheer bij in- en externe reorganisaties en uitbesteding van taken > 

Waardering en selectie > 

10 Beschikbaarstelling van informatie intern en extern, middels overbrenging > 

Inloggen
Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×