Archief Gooi en Vechtstreek

U bent hier: Home Over Archief Gooi en Vechtstreek Openbaarheid van archieven Inzage beperkt openbare archieven Archief Gooi en Vechtstreek

Inzage beperkt openbare archieven Archief Gooi en Vechtstreek

Er zijn drie soorten beperkingen op de openbaarheid:

  1. Overheidsarchief dat beperkt openbaar is wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele, nog levende personen.
  2. Overheidsarchief dat beperkt openbaar is om onevenredige bevoordeling of benadeling te voorkomen.
  3. Particulier archief waarop een inzagebeperking berust. Er zijn hierbij verschillende soorten beperkingen. In dit geval dient u schriftelijk toestemming te verkrijgen van de eigenaar en aan het Archief te overhandigen.

Procedure inzage overheidsarchieven

We onderscheiden een lichte en een zware procedure.

Lichte procedure

De lichte procedure geldt voor: de gezinskaarten, persoonskaarten en ook voor namenlijsten met maar één bijzonder gegeven per persoon (bijvoorbeeld een lijst van joodse inwoners).
U dient deze verklaring in te vullen en te ondertekenen.

Zware procedure

De zware procedure geldt voor alle andere bronnen die een beperking hebben: bronnen waarin meer dan één bijzonder gegeven per persoon is opgenomen (bijvoorbeeld correspondentie, notulen, persoonsdossiers, uitkeringsdossiers). U dient dit in te vullen en in te leveren bij het archief.

Zie ook onze Richtlijn openbaarheid van persoonsgegevens in permanent te bewaren informatie met bijbehorend overzicht.

Inloggen
Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×